Referenser

SLL Stockholms Läns Landsting, Arkiv och Biobankscentrum

¤ Föreläsningsserie bestående av föredrag med tema
stress, sömn, vikt och livsglädje.

¤ Kognitiv terapi i enskilda sessioner för anställda med sömnproblematik.

¤ Kurser med tema “Gå ner i vikt med “KBT” och
“Behåll vikten med KBT”.

Anhöriga i Stor-Stockholm
Föredrag till anhöriga

¤ Lilla Sömnskolan
¤ Livsglädje
¤ Lev längre och friskare
¤ Stress och coping
¤ Mindfulness

Studieförbundet Vuxenskolan Huddinge

¤ Kurser i “Höjd din självkänsla med KBT”
¤ Kurser i “Gå ner i vikt med KBT”
¤ After-work föreläsningar med tema stress, sömn, vikt och livsglädje

Praktorskolan Stockholm

¤ Föreläsningar om “Att möta och förstå din patient – ett kognitivt förhållningssätt” och
“Förändringshjulet; hur ska vi få patienterna att göra som vi vill?”
¤ Heldagsutbildningar i “Introduktion i KBT”

LKR Legitimerade Kiropraktorernas Riksförbund

¤ Föreläsning under LKR:s årsmöte om
“Att möta och förstå din patient – ett kognitivt förhållningssätt”

Vårdcentralen Huddinge Centrum

¤ Föreläsning till läkare om
“Att möta och förstå din patient – ett kognitivt förhållningssätt”

Arbetsförmedling, Huddinge

¤ Föredrag “I balans – ur balans” om stress

Itrim, Liljeholmen

¤ Föredrag “I balans – ur balans” om stress

Redovisningsbyrå Ekonomi Porten, Stockholm

¤ Föredrag “I balans – ur balans” om stress