Välkommen!

Den moderna människan behöver ibland hjälp för att höja sin livskvalité.

I ProBalans finner du en mångfald av kunskap och tjänster för ditt välbefinnande – behandlingar, utbildningar och upplevelser på ett unikt sätt.

Satu Bermell

Behandlingar

Samtalsterapi KBT
Kognitiv beteendeterapi är en strukturerad och tidsbegränsad terapiform. Terapin ska ses som ett samarbete mellan terapeuten och klienten. KBT har starkt forskningsstöd som en effektiv terapiform för en mängd olika problem.

Klassisk massage
Klassisk massage, även kallad svensk massage, är en modern massageform. Massagen är djupgående och kan, förutom att förebygga muskelskador, även behandla spända och skadade muskler. Den klassiska massagen verkar även välgörande på psyket, när kroppen frigörs från spänningar följer också tanke och själ med.

Utbildningar och föredrag
ProBalans har lång erfarenhet av skräddarsydda föreläsningar. Nya föreläsningar är ständigt under utveckling. Kontakta mig gärna med önskemål eller för ytterligare information.

Exempel på ämnesområden är:
Introduktion till KBT
Sömnsvårigheter
Övervikt
MI (Motiverande samtal)
Förändringsmodellen
Stress och utmattning
Barn och stress

Kinesiologi
I kinesiologin använder man sig av manuella muskeltester för att kunna läsa av en persons obalanser och problem. Kinesiologins grundtanke är att all stress, obalanser och blockeringar, vilka senare kan leda fram till olika typer av sjukdomar, kan spåras genom att testa muskelspänningen. Obalanser i kroppen kan påverkas direkt genom massage av akupunkturpunkter, muskler och bindväv eller på reflexzoner för blod och lymfa.

Stressbehandling
En unik kombinationsbehandling för dig som lider av stress. Behandlingen består av kognitiv beteendeterapi, klassisk massage och kinesiologi. Därmed kommer både beteendeförändringar och kroppens fysiologiska reaktioner att vara i fokus.

Kontakt
info@probalans.se
Telefon: 070-736 32 85