Utbildning och föredrag

ProBalans SR erbjuder utbildningar och föredrag inom följande områden:

Samtalsmetodik i patientkontakt- utbildning ÄVEN PÅ FINSKA

Patientsamtal kan många gånger upplevas som frustrerande – både av behandlare
och patient. Man talar ofta bredvid varandra och verklig förståelse kanske aldrig
uppstår.
Det finns därför ett stort behov av nya kliniska verktyg för patientkontakt och en
vägledning i samtalsmetodik för olika yrkeskategorier inom vårdområdet.

Föredraget är strukturerad kring de tre varianter på samma tema:
¤ Det lyssnande samtalet
¤ Det inre samtalet
¤ Det sokratiska samtalet

Föredraget grundar sig på boken “Det kognitva samtalet i vården”
av Giacomo d’Elia.

Medveten närvaro – Mindfulness- föreläsning och/eller utbildning ÄVEN PÅ FINSKA

Mindfulness betyder “medveten närvaro” och grundar sig på buddismen och
zen meditationen. Metoden innebär att man lär sig praktiska meditations- och
yogaövningar som ökar medvetenheten om kropp, känslor och tankar.
Genom dessa metoder utvecklar vi vår förmåga och medvetenhet att
uppmärksamma och observera det som händer inom oss och runtomkring oss
utan att värdera eller döma.

Metoden har visat sig hjälpa människor till en större inre ro, insikt och ett mera fridfullt
och glädjefyllt liv. Vi kan utveckla nya perspektiv och förhållningssätt för att bemöta
oss själva i vår nuvarande livssituation.

Kursen består av fyra träffar á två timmar med hemövningar.

Kommentarer från kursdeltagarna:

”Givande lättförståeligt”
”Har tänkt på hur viktigt det är för mig att tänka i bilder och att det gäller att träna, träna, träna”
”Mycket tydligt och klart”
”Känns som jag kommer må bättre”
”Förstår bättre att det är jag som styr mina tankar”
”Nyttigt att bli observant på att kunna slappna av”
”Mycket entusiasmerande!”
”Entusiasmerande kursledare, som ökar nyfikenheten på mindfulness”
”Bra med egen tid”
”Mycket engagerad kursledare”
”Gav mig insikt om att jag kan påverka min situation”

Åldrandets gåta – lev ett friskare och längre liv- föredrag ÄVEN PÅ FINSKA

Frågan om hur gammal en människa kan bli har förbryllat forskare och filosofer genom århundraden. Det finns en global utveckling som tyder på att människors livslängd ökar markant.
Våra egna barn har chansen att bli äldre än vad vi idag kan föreställa oss.
Flera av högt ansedda vetenskapsmän tror att den första 200-åringen redan är vid livet.

Men vad är hemligheten bakom ett långt liv?
Hälsotipsen om ett hälsosamt och långt liv finns som lösryckta fragment i dagstidningar som handlar om mat, hälsa, medicin.
Det blir svårt att skilja mellan det viktiga och oviktiga, stort som smått.
Hälsobudskap begränsas nästan alltid till att gå ner i vikt, träna på ett speciellt sätt eller följa någon speciell diet.

Men om målet är ett långt och friskt liv, vilka av alla hälsotips har jag då mest nytta av?
Blir jag verkligen äldre ju mer jag springer och är jag garanterad ett långt liv om jag väljer rätt mat i affären?
Finns det i själva verket andra lika viktiga saker att tänka på, som att vara hederlig, hålla fast vid sitt äktenskap och att ha humör?
Eller inte?
Är det bättre att vara chef än att vara anställd och hur många är det egentligen som jobbar ihjäl sig?

Denna föreläsning om åldrandet grundar sig på vetenskapliga studier gjorda runtom i världen.
Speciell tonvikt har lagts på de s.k.
”Blåa zoner” där befolkningen blir äldst. Vi har även i Sverige en ”Blå zon” som ligger i Småland.

Föreläsningen grundar sig i vetenskapsjournalisten Henrik Ennart bok med samma titel ”Åldrandets gåta”.
Under föreläsningen kommer följande områden beröras:
• De som blev äldst
• Åldersrevolutionen
• Friskt åldrande – en guide

Många oförskämt pigga hundraåringar ger ofta samma tips:
”Ät dina grönsaker och var aktiv. Var tacksam för allt du fått. Var snäll mot andra. Och le.”

Men frågan är, räcker det?


Vikt – hur kan du gå ner i vikt med kognitiv beteendeterapi - föredrag och/eller utbildning

Samarbete med hjärnans belöningssystem.
Övervikt handlar inte i första hand om vad du äter utan varför.
Hur tankar , känslor och beteende hänger ihop.

Livsglädje - föredrag och/eller kurs ÄVEN PÅ FINSKA

Hur kan du påverka ditt liv för att uppleva största möjliga lycka och välbefinnande?
Redan på de gamla grekernas tid med Aristoteles i spetsen menade man att lycka är njutning kopplat till livskvalitet och mening. Man har dock lagt till vikten av att delta aktivt och hänge sig åt något man gillar.

Om man skulle fråga olika människor vad lycka är, skulle man få lika många svar.
Lycka gestaltar en känsla och inre upplevelse, vilket kan vara olika för olika individer.

Välkommen att lyssna på en föreläsning om Livsglädje som baserar på positiv psykologi.
Du kommer att få med dig konkreta tips hur du kan höja din livskvalitet och lyckonivå.

Sömn – hur du kan sova bättre med kognitiv beteendeterapi - föredrag och/eller kurs ÄVEN PÅ FINSKA

Sömn är livsviktigt. Men allt fler har idag svårt att sova.
Idag sover var fjärde vuxen så dåligt att vardagen blir lidande.
På natten är det svårt att varva ner, man ligger och ältar, kan inte somna eller vaknar snart igen, ligger vaken.
Blir ännu mer stressad över den störda sömnen – och så skapas en ond cirkel. Något fler kvinnor än män drabbas.

Som kognitiv terapeut har jag arbetat i flera år med personer som lider av sömnbesvär.
Under föredraget kommer jag att presentera bl.a.

• Vad är sömn och hur den fungerar fysiologiskt
• Sömnformeln – vilka faktorer som styr sömnen
• Hur man kan handskas med trötthet, oro och tankar som snurrar i huvudet

Åhörarna kommer att få konkreta verktyg, baserade på kognitiv terapi, för att kunna förbättra sin egen sömn.
Kognitiv terapi är den metod som i forskningsstudier har visat bäst resultat på lång sikt vid olika typ av sömnbesvär.

Stress – ur balans, i balans- föredrag ÄVEN PÅ FINSKA

Har du tittat dig själv i spegeln någon gång och sett uppspärrade ögon, kritvitt ansikte och hört pulsen bulta i tinningarna?
Troligen är det din stress du ser.

Alltför ofta kämpar vi med att tiden aldrig räcker till, och känner vanmakt inför alla krav och påfrestningar.
Långvarig stress leder till utbrändhet och att bli frisk kan ta tid.

I Sverige blir allt fler långtidssjukskrivna – idag är fler sjukskrivna än arbetslösa.
För åtta av tio är diagnosen smärta i kropp eller själ.

Denna föreläsning ger insikt om den farliga stressen och visar vägen tillbaka till ett meningsfullt liv.
Det viktigaste är att ändra sitt sätt att tänka.
Stress är många gånger ett resultat av tids- och prestationsfixering, perfektionism och oförmåga att delegera och säga nej.

Föreläsningen kommer att ge kunskap bl.a. om:

• Vad är stress för någonting?
• Vad är det som framkallar stress hos oss?
• Stressreaktioner
• Därför blir vi sjuka av stress
• Faktorer som stärker eller dämpar stress
• Coping – att hantera stress
• Hantering av tid

Välkommen!